Danimarka ndodhet në pjesën Veriore të Evropës

Gjuhë zyrtare është daneze

Danezët ka një trashëgimi të pasur kulturore, dhe ata janë shumë krenar. Barazia janë aspekte të rëndësishme të danimarkës stilin e jetës. Vallet janë më shumë njerëz dhe të komunikojmë me njerëzit dhe më së shumti ata e dinë.

Por ata janë shumë të dobishme dhe të zbrisnin në Tokë

Mësoni më shumë për të kërcyer dhe për të gjetur dashurinë nëpërmjet të danimarkës video chat me video live chat

About