Në prag të parë daneze qëndrojnë kam takuar Gertrude, e zonja e shtëpisë

Familja ishte duke i kërkuar mua në lidhje me situatën në Rusi dhe në Ukrainë

Gertrude tregoi komuniteti i hapësirave — një serë dhe të tjera ndërtesa publike, dhe çdo anëtar i fikse të funksioneve publike. Gjithashtu, kompania përdor së bashku, duke përfshirë ndërtesat e banimit, të kultivuar fushat dhe mbeturinat e përbashkëta të buxhetit për nevojat familjare

About