Të gjithë në bordin e anijes

Pra, të shkojnë përpara, të gëzojnë bukurinë e Mbretërisë së Danimarkës

Shih gjithashtu liron një të Re historike të Danimarkës së Rainbow-it, panorama, Më të begatë vend në botë, Christiania vend hipi

About