Dhe kjo është para se të shfaqet i intervistuari: vajzë e bukur, që janë të përkryer për llojin tënd

Të jetë i sigurt, të mbajtur të qetë dhe të përmbajtur

Tregojnë origjinalitetin dhe të dal kundër tjera djema.

Mos harroni për pamjen e pimples në fytyrën ose flokët e çrregullt mund të armiqësohet intervistuari tashmë në vitin e parë sekonda e komunikimit

About