e rating tregon përqindjen e mesazhet hyrëse dhe përgjigjet për ta

Foto e shënuar si erotike është në dispozicion vetëm për përdoruesit të cilët kanë rënë dakord për të parë përmbajtje erotike

Ju mund të lexoni më shumë për këtë dhe për të përcaktuar preferencat tuaja, ju mund të shihni Nëse Ju kontrolloni kutinë në erotike fotografisë, ajo do të jetë në dispozicion vetëm për ata përdorues të cilët kanë rënë dakord për të parë përmbajtje erotike. Ju mund të lexoni më shumë për atë dhe përcaktoni preferencat e tyre, ju mund të shihni se ajo nuk është e rekomanduar për të përdorur ‘Private browsing’, ‘Incognito», janë gjithashtu anonymizers, etj. (fq.

neni Përdorimin e faqes Marrëveshjes përdorimit)

About