Aftësia për të komunikuar në forum (të krijoni tema të reja, të krijojë votimit, tema të bashkëngjitni fotografitë, video, dhe më shumë). Statusi është dhënë për përdoruesit e regjistruar, të cilët kanë qenë të verifikohen nga një moderator ose faqen e administratës duke përdorur kamera shikues. Shpesh ky status jepet për përdoruesit të cilët janë të njohur në chat dhe të cilët kujdesen për rreme e tij mbyll.

Statusi i ka të gjitha tiparet e një normale përdorues i regjistruar.

Për të marrë statusin, kontaktoni me ndonjë moderator chat

Situata me ndryshimin e nofka e përdoruesa aktivë vazhdimisht kanë qenë të shihet në chat.

Të tilla përdoruesit janë zbuluar dhe bllokuar

About