Të bëhet pjesë e një ngjarje të madhe

Dhe vezullim në sytë nga rrezatues gëzim dhe shumë të mirë, të ndryshme

Nxitini fëmijët që të justifikojnë një njëqindfish.

Të gjitha të nënës sime e dëshirë të madhe

Çdo ditë do të jetë fabulously të pasur, duke i Dhënë të mira momente magjike

About