Nëse ju jeni të operatorit të këtij webcam, ju lutem aktivizoni sërish ose dërgoni informacionet e fundit në lidhje me webcam.

Kjo webcam është aktualisht në video në hartë.

Ju keni qenë aty

Prill i është bashkuar dhe që atëherë ajo ka qenë disa herë. E mëparshme imazh është marrë disa muaj më parë, kështu Webcams janë joaktiv. Deri më tani, këtë webcam për njerëzit ka qenë shtuar për të preferuarat tuaja.

Web kamera

API Rreze Përkthimet e rrjetit Privacy privacy Policy Përkthime nga Google earth webcam Blerë RSS feeds lidhjet

About